Δείτε το βίντεο που δημιούργησε η εταιρεία «Κρέατα Μακεδονίας» Αφοί Αστερίου, σχετικά με το Odysseus ERP και τις λύσεις που δίνει σε κρίσιμα σημεία σε χώρους παραλαβής, παραγωγής, επεξεργασίας και πώλησης.