Το σύστημα Odysseus στηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company, μιας αμιγώς ελληνικής, οικογενειακής και κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη τις επιχειρησιακές μονάδες της εκτροφής, του σφαγείου, του εργαστήριου επεξεργασίας κρέατος, της παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, του κρεοπωλείου, της επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και παραπροϊόντων και των υπηρεσιών και υποπροϊόντων rendering. Από το 2016, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τη Biztec για εγκατάσταση του συστήματος Odysseus σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Έτσι, μετά την οργάνωση του σφαγείου με PDA και βιομηχανικά τερματικά το 2016, την εγκατάσταση και λειτουργία του Odysseus ERP και του συστήματος x-Van από 1/2017, προχωράμε στην επέκταση του υποσυστήματος ιχνηλασιμότητας Odysseus και στη γραμμή παραγωγής, που περιλαμβάνει εγκατάσταση νέων ζυγιστικών σταθμών, online σύνδεση με τον εξοπλισμό σήμανσης (ετικετέζες) και ζύγισης, καταγραφή και μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από γραμμές παραγωγής.
Οι εταιρείες τροφίμων σε Ελλάδα και Κύπρο συνεχίζουν και δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στη Biztec και το σύστημα Odysseus για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους.