Αγορά κρέατος

Ιδιομορφίες

Πωλείται νωπό και άρα έχει μικρό κύκλο ζωής

Τυποποίηση

c

Διαφορετικές προδιαγραφές κάθε ζώου

i

Πολυπλοκότητα Βιβλίου Αποθήκης

Σύγχρονες απαιτήσεις ελέγχων (οικονομικοί, κτηνιατρικοί, ποιοτικοί κλπ)

Πώλησης κρέατος με τεμαχισμό

Απαιτήσεις στην τιμολόγηση (ανά ζώο / παρτίδα / προέλευση)

q

Προβλήματα σχετικά με την κτηνιατρική

Με το Odysseus «τεμαχίζουμε ηλεκτρονικά»

Το Odysseus ERP από τη BizTEC είναι δομημένο και καλύπτει όλες τις ανάγκες του κρέατος από το σφαγείο μέχρι και τη λιανική διάθεση

Τήρηση αποθήκης, αποθέματα ανά είδος κρέατος

Άμεση τιμολόγηση και παραγωγή ετικετών

Επίλυση ζητημάτων ποιότητας & πιστοποιητικών ποιότητας

Τήρηση ισοζυγίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΓΑΚ

Παραγωγή-ζύγιση-σήμανση σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών

Ολοκληρωμένη διαχείριση της επιχείρησης

Δενδροειδής ανάπτυξη ειδών με διαφορετικές τιμές και κωδικό ζύγισης για κάθε υποείδος

Έλεγχος αγορών

e

Απομακρυσμένα σημεία πώλησης (υποκαταστήματα)

Πλήθος στατιστικών στοιχείων

Κεντρικός έλεγχος και λήψη αποφάσεων με υποστήριξη από το Odysseus ERP

b

Πλήρης καταγραφή της κίνησης στην επιχείρηση με τη δόμηση κωδικών που να ανταποκρίνονται στο είδος κρέατος, αλλά που έχουν και τη δυνατότητα να διαμορφώνονται κατά τη στιγμή της πώλησης.

Παρακολούθηση παρτίδων – τεμαχίων που πωλούνται

Κοστολόγηση εισαγωγών και παραγωγής

N

Συνέπεια με ανάγκες ιχνηλασιμότητας

Αυτόματη ενημέρωση και εκτέλεση παραγγελιών από ζυγιστικά συστήματα στη γραμμή παραγωγής

Online σύνδεση με μηχανές στην παραγωγή (συστήματα ιχνηλασίας, ζυγιστικούς σταθμούς, αυτοματοποιημένες γραμμές τυποποίησης, συστήματα σήμανσης)

Z

Συμμόρφωση με κανόνες, πρότυπα & υποχρεώσεις ελεγκτικών αρχών που διέπουν την αγορά κρέατος

Αυτόματες αναλώσεις παρτίδων

c

Τιμοκατάλογοι

Προγραμματισμός παραγγελιών

Ενσωματωμένο εργαλείο OLAP

d

Ηλεκτρονική καταγραφή συνταγών παρασκευασμάτων & κοστολόγησή τους που εγγυάται τη σταθερή ποιότητα και συγκεκριμένη γεύση σε κάθε κωδικό κρεατοσκευάσματος

Χρηματοοικονομικός Έλεγχος

Στατιστικά στοιχεία απόδοσης ανά τμήμα του σφάγιου

Διευκόλυνση της εμπορικής πολιτικής

Εύκολη τήρηση μιας σταθερής τιμολογιακής πολιτικής.

Στατιστική κίνησης κάθε παρτίδας

U

Παρακολούθηση των ειδικών συμφωνιών με τους πελάτες & των προτιμολογημένων συμφωνιών με μεγάλους εμπορικούς πελάτες

Λιανικό εμπόριο

Αριστη αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής του κάθε τεμαχίου

Εκμετάλλευση του έξυπνου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση

Ταχύτατη αντίδραση σε πιθανές μεταβολές της αγοράς

Σύνδεση με τα πιο δημοφιλή POS συστήματα για Οn-Line ανταλλαγή στοιχείων όπως τιμές, BarCodes, συστατικά και πωλήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουμε συνεργασία είναι – με την υποστήριξή μας – οι καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις στο χώρο του κρέατος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η αγορά του κρέατος, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι αυτό, θεωρεί το Odysseus ERP χαρακτηριστικό ποιότητας οργάνωσης της επιχείρησης.