Βιομηχανίες - βιοτεχνίες

Πλήρης παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας

h

Τεχνικές προδιαγραφές σε χρονικό διάστημα και ανά φάση παραγωγής

d

Βοηθητικά στοιχεία κόστους

Επιμερισμός στοιχείων κόστους σε προϊόντα

Αυτόματες αναλώσεις

Σύνδεση της παραγωγής με το υπόλοιπο εμπορικό λογιστικό κύκλωμα της εταιρείας

Πρότυπα κόστη προϊόντων

Απολογιστική κοστολόγηση

c

Διαχείριση εντολών παραγωγής

Κοστολόγηση προϊόντων σύμφωνα με σενάρια σχεδιαζόμενα από το χρήστη

Φαρμακοβιομηχανίες / Φαρμακαποθήκες

Πλήρης καρτέλα φαρμάκου παραφαρμάκου με κωδικούς ΕΟΦ

p

Δραστικές ουσίες

h

Ειδικοί τιμοκατάλογοι με χονδρική, λιανική, νοσοκομειακή τιμή

+

Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραγγελιών, τιμολογίων με πελάτες, προμηθευτές

Πλήθος αναφορών για ενημέρωση

Διαχείριση Back Orders, ελλείψεων για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

Εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών, εκπτώσεων σε παραφάρμακο, με πλήθος συνδυασμών στοιχείων όπως πελάτης- είδος-ποσότητα-τζίρος-συμφωνίες κα

d

Ενδείξεις-αντενδείξεις

r

Περιορισμοί χορήγησης

Εντατική χονδρική πώληση με on-line ενημερώσεις κατά την πληκτρολόγηση του αποθέματος

Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων παρτίδων ειδών

Εταιρείες παρασκευής

Πλήρης διαχείριση της χρηματικής ροής (cash flow) εισπράξεων πληρωμών.

e

Προτάσεις ποσότητας παραγγελιών με σενάρια οριζόμενα από το χρήστη και πλήθος παραμέτρων όπως ιστορικότητα, ημερήσιος ρυθμός, απόθεμα, ισοζύγια κλπ.