Εμπορικές Επιχειρήσεις

N

Ταχύτητα

N

Αξιοπιστία

N

Ποιότητα

Ενιαίο σύστημα για τη διαχείριση όλων των τομέων της επιχείρησής τους

Ακριβής προγραμματισμός πωλήσεων

Έλεγχος θυγατρικών εταιρειών

Επιμερισμός στοιχείων κόστους σε προϊόντα

Πλήρης διαχείριση της χρηματικής ροής (cash flow) εισπράξεων πληρωμών

U

Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Πλήρης έλεγχος της ποιότητας

d

Συγκεντρωτική εικόνα των προϊόντων

Πρότυπα κόστη προϊόντων

Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραγγελιών, τιμολογίων με πελάτες, προμηθευτές

l

Κοστολόγηση προϊόντων σύμφωνα με σενάρια σχεδιαζόμενα από το χρήστη

Παραγωγή-ζύγιση-σήμανση σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών