Υπηρεσίες

Αποτελεσματική και πλήρης διαχείριση και ενοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησής σας

Τι είναι το Odysseus ERP

=

Τo Odysseus ERP είναι αποτέλεσμα των 25 ετών εμπειρίας μας στην αγορά πληροφορικής.

=

Το Odysseus ERP είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και ενοποιεί όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες μίας επιχείρησης σε ένα σύστημα που μπορεί να εξυπηρετεί και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιμέρους τμήματός της.

=

Το Odysseus ERP υποστηρίζει καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων με λειτουργικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων.

=

Το Odysseus ERP είναι ευέλικτο ώστε να αναπροσαρμόζεται στην εξέλιξη και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, με σκοπό να ανταπεξέλθει η επιχείρηση τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

=

Το Odysseus ERP χρησιμοποιεί μία ενοποιημένη βάση δεδομένων για αποθήκευση των στοιχείων από τις διάφορες λειτουργίες της εταιρείας.

=

Η ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τομέων της εταιρείας εξασφαλίζει ταχύτατες υλοποιήσεις, εξοικονόμηση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεσματική οργάνωση και συνολική διαχείριση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

=

Το Odysseus ERP  πλέον έχει αξιολογηθεί  τεχνολογικά και από την ίδια την αγορά και θεωρείται ένα από τα κορυφαία συστήματα ERP στη χώρα μας και – στα υποσυστήματα που καλύπτει – ανταγωνίζεται τα κορυφαία ERP διεθνώς.

Πλεονεκτήματα Odysseus ERP

Δυνατότητες παραμετροποίησης

Ενσωμάτωση του υπάρχοντος υλικού και των περιφερειακών διαδικασιών

&

Καλύτερη συνεργασία με προμηθευτές και επικοινωνία με πελάτες

Μείωση χρόνου καταχωρήσεων δεδομένων, καθώς γίνεται καταχώρηση πληροφορίας στο σύστημα μια φορά και χρήση της από όλα τα τμήματα

Ενσωμάτωση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα ενιαίο σύστημα

Φιλικό περιβάλλον εργασίας για το χρήστη

'

Μείωση λαθών του χρήστη λόγω αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο

l

Ποιοτικότερος έλεγχος προϊόντων και πλήρης εικόνα τους

Σύνδεση με τεχνολογικό εξοπλισμό όπως ηλεκτρονικές ζυγαριές, BarCode Scanners, μηχανές τυποποίησης, αναγνωστών RFID κλπ.

Βελτίωση διαδικασιών ενοποίησης για πολυεθνικές επιχειρήσεις / ομίλους επιχειρήσεων

Ανεξαρτησία από κατασκευαστές, συσκευές, υποσυστήματα και λειτουργικά συστήματα

n

Αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων & αποθηκευτικών χώρων

Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στην υπάρχουσα δομή όπως τυποποίηση, παραγωγή κλπ.

Μείωση κόστους αποθήκευσης

Αυτοματοποίηση τιμολόγησης, κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης

Z

Εύκολη συμμόρφωση σε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO-9002, IAS κλπ)

Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

Ταχύτερη εκτέλεση παραγγελιών πελατών

Συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής για παρακολούθηση της εξέλιξης της επιχείρησης.

Βελτίωση παραγωγικότητας

Πλήρεις αναφορές (reports)

W

Λύση Odysseus ERP Small Business

Αποτελεί την ιδανική λύση για μικρές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη οργάνωσης των διαδικασιών τους με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε ανταγωνιστική τελική τιμή αναλογικά με αυτά που προσφέρει.