Διαχείριση Παραγωγής

O ασφαλής προγραμματισμός της παραγωγής και η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία καθημερινή πρόκληση των επιχειρήσεων. Με το Odysseus ERP είναι εύκολο να ελεγχθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής συνεχώς και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Όλοι οι χώροι παραγωγής είναι πλήρως ενσωματωμένοι στο Odysseus ERP, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να ετοιμάσει γρήγορα πολύπλοκα συνταγολόγια (BOMs) και διαδικασίες παραγωγής.

l

Πρότυπα συνταγολόγια (BOMs)

Σενάρια ενημέρωσης οικονομικών στοιχείων

*

Ενσωμάτωση όλων των τομέων παραγωγής για μέγιστο βαθμό αυτοματοποίησης

N

Ολοκληρωμένες μονάδες σχεδιασμού για τη βέλτιστη χρήση των πόρων

d

Αναλώσεις (και σύμφωνα με σενάρια)

Κοστολόγηση προϊόντων (και ανά φάση παραγωγής)

Απόλυτη αξιοπιστία των διαδικασιών παραγωγής σας

Odysseus Stater

Odysseus Stater

Μοναδική λύση για χώρους παραγωγής, παραλαβών, διακίνησης & πώλησης

Το Odysseus Stater αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό που εγκαθίσταται σε βιομηχανικούς υπολογιστές μεγάλης αντοχής (is65-is70) ώστε να το χρησιμοποιείτε απευθείας στο χώρο παραγωγής σας, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος σας, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες σας με στόχο την οργάνωση της επιχείρησής σας.

Εκτυπώσεις ετικετών

για σήμανση ειδών παραμετρικά σχεδιασμένες ανά κωδικό και πελάτη

h

Διαχωρισμός παραγγελιών πελατών

ανάλογα με τα είδη που εξυπηρετεί κάθε τμήμα

Καταχώρηση πώλησης σε σταθμό

με αυτόματη έκδοση Τιμολογίου από το Odysseus ERP

Z

Δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών σε προμηθευτές

για καλύτερο έλεγχο των παραλαβών

i

Εκτέλεση παραγγελιών πελατών

με αυτόματη ενημέρωση τιμολογίου πώλησης

Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης

και ενεργειών ανά χρήστη

g

Δυνατότητες ρυθμίσεων ζυγού

από περιβάλλον εφαρμογής, όπως: αυτόματη ζύγιση φορτίου με τη σταθεροποίηση, επιλογή ετικέτας εκτύπωσης, σύνολα, υποσύνολα κ.ά.

Αυτόματη δημιουργία παρτίδων

κατά την παραλαβή με δυνατότητα καταχώρησης όλων των στοιχείων τους

Online σύνδεση

και ενημέρωση αγορών & πωλήσεων με το Odysseus ERP

Δυνατότητα προετοιμασίας παραλαβής

για πιο σύντομη εκφόρτωση

Χειροκίνητες παραλαβές με αυτόματη ενημέρωση

της κίνησης στο Odysseus ERP

 

+

Διακίνηση παρτίδων

από / προς συγκεκριμένα τμήματα της εταιρείας

Παράλληλη ζύγιση

πολλών φορτίων στην παραλαβή

 

Αυτόματη εκτύπωση ετικετών

με την εκτέλεση της παραγγελίας ή της πώλησης με τα στοιχεία πελάτη, παραμετρικά σχεδιασμένη

Odysseus Ζύγιση & WGT

Υποσυστήματα για το σχεδιασμό της επικοινωνίας του Odysseus ERP με τους σταθμούς ζύγισης, και για την On-line ενημέρωση του Odysseus ERP.

Ορισμός & παραμετροποίηση σταθμών ζύγισης

i

Παραμετροποίηση ειδών & υποειδών για επιλογή σε σταθμούς ζύγισης.

Ζύγιση σύμφωνα με παραγγελίες

Παραμετρικός σχεδιασμός ετικετών ανά κωδικό

Παλετοποίηση

Ενέργειες & δικαιώματα χειριστών

d

Διαχείριση αναλυτικών ζυγίσεων από σταθμούς

h

Καταγραφή αναλυτικών ζυγίσεων

Σήμανση συσκευασιών σύμφωνα με πελάτη

+

Οι ζυγίσεις που εκτελούνται στους σταθμούς καταγράφονται αναλυτικά και δημιουργούν κινήσεις στο Odysseus ERP

Ασύρματη Διαχείριση

Υποσύστημα για το σχεδιασμό της ασύρματης πώλησης και της  επικοινωνίας  του Odysseus ERP με φορητά τερματικά (PDA).

Ειδικές εφαρμογές (Rapid Count) που τρέχουν σε PDAs, Tablets PCs, Smart Phones, για την κάλυψη απομακρυσμένων από την επιχείρηση αναγκών

Διαχείριση συσκευών

b

Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Πώλησης ανά Σταθμό / Χρήστη

l

Διαχείριση Συναλλαγών από φορητά τερματικά

Εκτυπώσεις

Χρήστες φορητών συσκευών

c

Παραμετροποίηση ειδών, υποειδών για επιλογή σε φορητά τερματικά

0

Μετ/μός συναλλαγών από φορητά τερματικά σε παραγγελίες, τιμολόγια, κινήσεις αποθήκης κλπ.

Ηλεκτρονικό Ζυγολόγιο μέσω φορητών συσκευών

Ελαχιστοποίηση χρόνου και άμεση ενημέρωση στη ζύγιση εμπορευμάτων χωρίς λάθη

Αξιοπιστία πωλήσεων

Μείωση κόστους λόγω εξάλειψης λαθών

M

Κατάργηση των χαρτιών των ζυγολογίων

Άμεση λήψη παραγγελίας

Ηλεκτρονική αποστολή του είδους και της ποσότητας στην οθόνη του πωλητή και κατευθείαν έκδοση τιμολογίου.

biztec photo tracing

Με την παγκόσμια καινοτομία της BizTEC έχετε τη δυνατότητα για φωτογράφιση του φορτίου τη στιγμή της ζύγισης με αυτόματη καταχώρηση σε βάση δεδομένων του στιγμιοτύπου με τα στοιχεία συναλλασσόμενου-είδους-βάρους-ημερομηνία-ώρα και σύνδεσης με μοναδικό τρόπο στις αναλυτικές ζυγίσεις – κινήσεις στο Odysseus ERP

Δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετική κάμερα ανά ζυγό.

Δυνατότητα αποθήκευσης στιγμιότυπων σε βάση δεδομένων με άμεση προβολή από Odysseus ERP.

Ρυθμίσεις κάμερας από κάθε σταθμό

Ρυθμίσεις της εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη